Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Jurist

Jurist - Beskrivning Enligt mätningar från Svenska akademikers centralorganisation finns det idag ungefär 35 000 ...

Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Jurist - Beskrivning

Enligt mätningar från Svenska akademikers centralorganisation finns det idag ungefär 35 000 yrkesverksamma jurister i Sverige. Som jurist arbetar du problemorienterat och söker ständigt nya lösningar. Yrkesverksamheten handlar till stor del om förmågan till strukturering. Du ska kunna skönja mönster och komma till rätta med varierande ärenden. Att jobba som jurist innebär tillgång till ett brett utbud av jobbmöjligheter och potentiella karriärvägar. Efter avslutad juristexamen får du tillträde till jobb inom såväl privat som offentlig sektor. Arbetsplatserna spänner över ett stort spektrum: privata företag, statlig förvaltning, kommuner, landsting och organisationer. En vanlig yrkestitel som jurist är advokat, som ofta förknippas med försvarare i rättegångar men som också kan ha många fler uppgifter, såsom domare, kronofogde och åklagare.

Jurist - Krav på utbildning

Efter avslutad juristexamen blir du behörig till samtliga yrken inom juridik i Sverige. Utbildningen är en så kallad yrkesexamen om totalt 270 högskolepoäng, vilket omfattar 4,5 års heltidsstudier. Därtill finns utbildningsprogram inom juridik om 3 år och 180 högskolepoäng för en kandidatexamen. Avslutad grundutbildning ger tillgång till avancemang på högre nivåer. I juristexamens utbildningsprogram ingår bland annat civilrätt, konstitutionell rätt, straffrätt, processrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, internationell rätt och ekonomi. Därutöver läses valbara fördjupningskurser.

Jurist - Arbetsmarknad

Utsikterna för en nyutexaminerad jurist är ljusa. Det råder balans på arbetsmarknaden med lika många jobb som utbildade jurister. Arbetsmarknaden för juristjobb har ökat kraftigt på senare år och breddas ständigt. Prognosen säger att den kommer att vara fortsatt stabil framöver. Enligt Sveriges akademikers centralorganisation får 45 procent kvalificerade jobb innan avslutad examen och 46 procent inom 1-6 månader efter att ha avslutat sin examen.

Jurist - Löneläge

Jobben inom juridik har ett mycket generöst löneläge. En ingångslön för en nyutexaminerad jurist ligger på 26 000 kronor i månaden och efter en tioårig verksamhet är medianlönen 41 000 kronor i månaden. Efter 20 år i yrket ligger medianlönen på nästan 50 000 kronor i månaden.

  1. Jobb
  2. Jurist