Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Karriärinformation Juridik

Juridik - Beskrivning Som jurist har du tillgång till en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika områden. ...

Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat

Compliance Lawyer

Västra Götalands län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Juridik - Beskrivning

Som jurist har du tillgång till en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika områden. Många jurister blir advokater och arbetar på advokatbyråer. Inom rättsväsendet arbetar jurister som domare, åklagare och kronofogdar. Många statliga myndigheter har jurister anställda, bland annat i riksdagen och i länsstyrelser. Det blir även allt vanligare med jurister i den privata sektorn, främst på banker och större företag inom olika branscher.

Juridik - Krav på utbildning

För många jurister krävs en juristexamen, som tas efter fullföljda studier på juristprogrammet. Programmet omfattar 270 högskolepoäng och ges vid sex olika universitet i Sverige.

Det finns även andra juridiska utbildningsprogram på flera universitet. 180 högskolepoäng ger en kandidatexamen och ytterligare två års heltidsstudier på avancerad nivå kan läsas till för en masterexamen.

Juridik - Arbetsmarknad

Enligt Sveriges akademikers centralorganisation är arbetsmarknaden för nyutexaminerade jurister idag i balans. Det finns ungefär lika stor efterfrågan på marknaden som det finns nyutbildade.

För erfarna jurister är det idag liten konkurrens om jobben, det finns större efterfrågan på marknaden än vad det finns jurister med mycket erfarenhet.

Sveriges akademikers centralorganisation bedömer också att arbetsmarknaden kommer att se likadan ut de närmaste fem åren.

Juridik - Löneläge

Enligt Juseks lönestatistik är jurister inom den privata sektorn högre betalda än de som är statligt anställda. Jurister på chefspositioner har mer betalt än de som inte är chefer. Inom både privat och statlig sektor skiljer sig lönen markant beroende på antal år i yrket.

Medellönen för nyutexaminerade jurister utan chefsbefattning inom den privata sektorn är 31 857 kronor i månaden och något lägre för de som arbetar inom den statliga sektorn. Den som är nyutexaminerad och innehar en chefsposition får högre lön.

Enligt Jusek är de högst betalda inom yrket de jurister som innehar chefspositioner inom den privata sektorn och har över 30 års erfarenhet i yrket.

  1. Jobb
  2. Juridik