Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Karriärinformation IT

IT jobb översikt Efterfrågan på IT-kunniga anställda ökar ständigt inom alla typer av verksamheter. Företag och ...

C developer in Gothenburg

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 41103
Har ansökt Sparat

systemvetare/dataekonom i göteborg

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 41103
Har ansökt Sparat

Data Integrity Engineer till kund i Finspång

Östergötlands län, Östergötlands län, 61230
Har ansökt Sparat

Java-utvecklare med kunskap i DevOps

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat

Senior Erlang developer in Gothenburg

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 41103
Har ansökt Sparat

Supporttekniker till 2nd Line support i Linköping

Östergötlands län, Östergötlands län, 58220
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

IT jobb översikt

Efterfrågan på IT-kunniga anställda ökar ständigt inom alla typer av verksamheter. Företag och organisationer efterfrågar medarbetare inom IT för drift av datasystem, utveckling, utbildning och marknadsanalys. Detta är en oavbrutet växande bransch som alltid söker nya arbetare. Som utbildad inom IT utgör man i regel länken mellan dator, människa och samhälle. Positionen och arbetsuppgifterna skiljer sig något åt beroende på utbildning, men gemensamt för samtliga IT jobb är tillämpningen av att ständigt vara beredd på förändring. Man måste vara uppdaterad på vilka produkter är aktuella just nu och vilka funktioner efterfrågas. Jobb inom IT-sektorn efterlyses inom samtliga branscher och alla sektorer.Inte sällan har man som IT-ansvarig en kombinerad roll med flera funktioner, men vanliga arbetsuppgifter är konstruktion av system, hårdvaror och program, IT-support, datadrift, organisering av IT-stöd, driftsäkerhet, underhåll och utbildning internt och externt på företaget. Detta är en dynamisk bransch i ständig rörelse framåt.

IT jobb krav på utbildning

Det finns många utbildningsvägar att gå för att få ett jobb inom IT. Ett alternativ är att läsa ett ingenjörsprogram med inriktning mot IT och data som ger en bred förståelse för hårdvarans funktioner. Närliggande utbildningar är även högskole- och civilingenjör. Utöver detta finns utpräglade datavetenskapliga utbildningar som ger en grundlig matematisk utgångspunkt. Systemvetenskapliga utbildningar ger en kombination av teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. En grundutbildning omfattar tre år (180 högskolepoäng). Därefter är det många som vidareutbildar sig för att få en spetskompetens inom en särskild inriktning. Dessa kan exempelvis vara IT-management, modellering eller säkerhetsinformatik.

IT jobb arbetsmarknad

Det råder balans på arbetsmarknaden för nyutexaminerade, såväl som för erfarna, inom yrken som IT- och datavetare. Inom dessa områden finns det lika många jobb som utbildade. För webbdesigners och webbutvecklare är det stor konkurrens om jobben då det för närvarande finns fler utbildade än lediga positioner.

IT jobb löneläge

Enligt Sverigies Akademikers Centralorganisation ligger lönen för nyutexaminerade inom data och IT i privat sektor mellan 27 500 – 33 000 kr med en median på 30 000 kr. För yrkeserfarna är löneläget högre och varierar i enlighet med specialistkompetens.

  1. Jobb
  2. IT