Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

IT-chef - Beskrivning

Ett företags IT-chef, eller CIO, är den som ansvarar för företagets interna informationssystem och ofta även systemen för tele- och datakommunikation. IT-chefen, ibland kallad IT-direktören, ansvarar för driften och användandet av systemen i en organisation. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och skiljer sig mycket från varandra. I en del företag slås rollen ihop med rollen som CTO, det vill säga den som ansvarar för den tekniska utvecklingen på arbetsplatsen.

IT-chef - Krav på utbildning

Det finns olika vägar att gå för att bli IT-chef. En del har en renodlad IT-utbildning, som data- och systemvetenskap, andra är civilingenjörer. En del har ekonomiutbildningar i ryggen och vissa har helt andra bakgrunder. För att få ett IT-chefjobb krävs mycket kunskap och många års erfarenhet inom IT. De flesta med en chefsbefattning har även gått flera ledarskapsutbildningar och det är också vanligt med utbildningar i personlig utveckling.

Många IT-chefer har tidigare jobbat länge som IT-ansvarig, IT-projektledare, IT-strateg eller på annan post med stort ansvar inom IT.

IT-chef - Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för IT-chefer ser ljus ut. Idag är alla företag liksom myndigheter och andra organisationer beroende av att ha chefer och medarbetare som förstår IT och kan anpassa och utveckla tekniken för att passa verksamheten. IT-chefer arbetar inom många olika områden. De flesta IT-chefer arbetar på olika sorters företag inom den privata sektorn. Även inom den offentliga sektorn finns många IT-chefsjobb, både hos myndigheter, kommuner och landsting.

IT-chef - Löneläge

Att vara IT-chef innebär att ha en direktörspost. Enligt fackförbundet Unionen får IT-chefer 46 000 kronor och uppåt i månaden. Den som är chef för en större verksamhet eller enhet med många underställda får oftast högre lön än den som är chef för en mindre verksamhet med få underställda. IT-chefer med stort ekonomiskt ansvar utöver övriga uppgifter tenderar att få högre lön.

  1. Jobb
  2. IT chef