Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Ingenjör

Ingenjör - Beskrivning Som ingenjör kan man vänta sig ett utvecklande och kreativt yrkesliv. Beroende på vilken ...

Har ansökt Sparat

Vi söker en ICT ingenjör!

Linköping, Östergötlands län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat

Applikationskonsult

Linköping, Östergötlands län
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Ingenjör - Beskrivning

Som ingenjör kan man vänta sig ett utvecklande och kreativt yrkesliv. Beroende på vilken utbildning och inriktning man väljer kan arbetsplatsen variera och arbetsuppgifterna skifta. En ingenjör kan jobba inom flera olika områden.

En ingenjörs arbetsuppgifter avgörs alltså av arbetsplats och inriktning. Vanliga titlar är civilingenjör och högskoleingenjör. Som nyutexaminerad kallas man ofta junior ingenjör. Uppgifterna för ingenjörer kan innebära alltifrån produktionsplanering och marknadsföring till utvecklandet av ny teknik eller forskning. Lång erfarenhet leder många gånger till en position som chef eller företagsledare. Som ingenjör är det vanligt att jobba i projekt där fler yrkesgrupper ingår. I det privata näringslivet finns det ingenjörer inom en mängd branscher, från samhällsbyggnad till IT och elektronik. Statligt anställda ingenjörer arbetar som lärare och forskare vid forskningsinstitutioner och universitet. Inom kommunen finns de på ledande och tekniska positioner.

Ingenjör - Krav på utbildning

En civilingenjörsutbildning omfattar fem års heltidsstudier om 300 högskolepoäng och efter avslutad utbildning har man examen på avancerad nivå. För att bli högskoleingenjör krävs tre års heltidsstudier om 180 högskolepoäng som ger examen på grundnivå. I flera fall kan man välja en så kallad öppen ingång där man läser gemensamma grundläggande kurser för att sedan smalna av på högre nivåer och då välja inriktning. Saknar man behörighet för ingenjörsstudier finns ett så kallat tekniskt basår som i regel uppfyller kraven.

Ingenjör - Arbetsmarknad

I Sverige finns idag omkring 110 000 yrkesverksamma ingenjörer och bland dessa har cirka 10 000 avlagt forskarexamen, enligt Sveriges akademikers centralorganisation. Att jobba som ingenjör innebär gärna en internationell arbetsmarknad där man ofta anställs via utländska företag eller har kontrakt i Sverige men arbetar utomlands. Det råder balans på arbetsmarknaden och utsikterna är goda för såväl nyutexaminerade som erfarna ingenjörer.

Ingenjör - Löneläge

Lönen för en ingenjör varierar och avgörs av bransch. Ingångslönerna är generellt höga och stiger med erfarenhet.

  1. Jobb
  2. Ingenjör