Populäraste jobb

60Jobb hittades

60 Jobb hittades 

A
A

HR Konsulter till framtida uppdrag

Academic Resource

Stockholm, STHM
3 dagar sedan
Stockholm, STHM
3 dagar sedan
Academic Resource söker nu HR konsulter till framtida uppdrag till våra kunder. Som HR konsult får du chansen att arbeta med chefer och medarbetare för att ständigt bidra till utveckling och framgång. I rollen kommer du att arbeta både operativt och strategiskt med genomföra globala HR–strategier‚ processer och HR–direktiv. Du arbetar aktivt med identifiera möjligheter och förbättringar i affärsmål och HR–mål samt att arbeta i HR–partnerskap med ledningsgrupperna inom verksamheten.
Arbetsuppgifter:
•Generellt HR Arbete
•Stötta chefer och medarbetare
•Löpande administration
•Lönekartläggning och Lönerevision
•Internkommunikation
•Rekrytering
•Exitsamtal
•Arbetsrätt
•Personalansvar
•Stötta chefer
•Ledningsgruppsarbete
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom HR & Personal eller annan relevant inriktning. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och vill nu ta nästa kliv i karriären. Har god förmåga att hantera siffror i samband med rapportering. God förhandlingsvana och arbetsrättslig kunskap. Vidare är du trygg i din HR–kompetens och har förmågan att utmana chefer och andra inom organisationen för ständig utveckling. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Din profil
Vi söker sig som har utbildning inom HR & Personal eller annan relevant inriktning. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. I den här rollen ser vi en positiv‚ flexibel person som har förmågan att driva sina processer framåt. Du är duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter samt är strukturerad och målinriktad.
Är du den vi söker?
Ansökan
Intervjuer och urval kommer att ske löpande‚ så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter‚ ange referensnamn: Shbp0619
Frågor besvaras via mail av:
Julia Engström
julia.engstrom@academicresource.se
Fanny Sylwander
fanny.sylwander@academicresource.se
Sökord: hr human resources business partner bp ansvarig personal ansvar operativ strategisk coacha leda administration rapportering rekrytering utbildning lön underhåll utveckling problem lösning dokumentation system upplärning organisationshantering utveckling förbättring stockholm partner lediga jobb
We take you further
E
E

Studiehandläggare / handläggare / administratör

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB

Stockholm, STHM
Idag
Stockholm, STHM
Idag

Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat utbildningsadministrativt arbete inom universitets - och högskolesektorn. Vi tror att du har lätt för att ta egna initiativ, arbetar noggrant och självständigt samt har samarbetsförmåga.  

Som studiehandläggare har du ett varierande arbete med många sociala kontakter och stora möjligheter till utveckling. Du har en viktig roll i det utbildningsadministrativa stödet till institutionerna. Som medarbetare erbjuds du flexibla arbetstider och tillgång till olika personalförmåner. Som medarbetare på Ersta Sköndal Bräcke högskola är du en viktig del i en verksamhet som bidrar till utveckling i samhället.


Befattningsbeskrivning
Som studiehandläggare ingår du i en grupp med nio kollegor som tillsammans utgör det utbildningsadministrativa stödet till högskolans tre institutioner. Du har kontinuerlig kontakt med studenter och arbetar i nära samarbete med studierektor och lärare vid institutionen för socialvetenskap. Du deltar även i olika utvecklingsprojekt inom det utbildningsadministrativa området såsom digitalisering av antagnings- och examensprocesser samt arbetar i flera studieadministrativa system såsom Ladok och NyA.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a.

 • utbildningsplanering
 • antagning och registrering av studenter
 • examenshandläggning
 • handläggning av individuella studentärenden såsom tillgodoräknande, dispenser och studieuppehåll
 • information till studenter
 • utvecklingsarbete av utbildningsadministrativa processer


Funktionen för utbildningsstöd
är en del av Avdelningen för verksamhetsstöd. Funktionen för utbildningsstöd ansvarar för utbildningsadministrativa processer för högskolans samtliga utbildningar, såsom antagning, utbildningsplanering, individuella studentärenden, samordning av examinationer, internationaliseringsfrågor, examen och forskarutbildning. Vid funktionen ingår även kvalificerat handläggarstöd till högskolans kollegier och disciplin- och överprövningsnämnd samt utredningsstöd inom kvalitetsfrågor och andra forsknings- och utbildningsrelaterade frågor. Funktionen är i en uppbyggnadsfas vilket ger stora möjligheter till individuell utveckling.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Utbildning bedrivs även i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Högskolans uppdragsutbildning erbjuder kompetensutveckling och skräddarsydda vidareutbildningar.

Ersta Sköndal Bräcke högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.


Kvalifikationer och bedömningsgrunder

Du har:     

 • relevant högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens
 • erfarenhet av utbildningsadministrativt arbete inom universitet- och högskolesektorn
 • goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
 • erfarenhet av- samt god förmåga att orientera dig i olika studieadministrativa system
 • goda kunskaper i Office 365

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av att arbete i Ladok och NyA
 • kunskap inom- och erfarenhet av examenshandläggning
 • erfarenhet som handläggare i råd, nämnder eller styrelser
 • erfarenhet av projektledning eller arbete i projekt

 

Vidare har du:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt
 • förmåga att arbete självständigt och planera och prioritera
 • förmåga att snabbt lära sig nya digitala verktyg
 • förmåga att ta initiativ till innovativa och användbara lösningar
 • förmåga att vara lyhörd gentemot kollegor och verksamheten och agera situationsanpassat
 • förmåga att skapa kontakter och underhålla relationer
 • ett engagemang och intresse för ditt arbete och förmåga att bidra till en god och sund arbetsmiljö

 

 

Upplysningar

Information om tjänsten lämnas av funktionschef för utbildningsstöd Silja Marit Zetterqvist
silja-marit.zetterqvist@esh.se

För facklig information, kontakta Veronica Ekström (Akademikerföreningen/ SULF)
veronica.ekstrom@esh.se


Anställningsvillkor och ansökan

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: 100 %
Tillträde: snarast möjligt efter överenskommelse

Arbetsort: Stockholm på Campus Ersta och Campus Sköndal

Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev senast den 1 mars. Kopior på betyg, intyg och information om referenser tar du med till en eventuell intervju.
Vi kallar till intervju löpande under processen.
Ansökan i sin helhet skickas digitalt till HR-konsult Ida Sagström
ida.sagstrom@esh.se

Sökord: administratör, administration, admin, skola, handläggare, studieadministratör, studiehandläggare, Ladok, NyA, utbildning, utbildningsadministratör, högskola, universitet, högskolesektorn, universitetssektorn, utbildningssektorn, Stockholm

 

E
E

Ekonomichef

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB

Stockholm, STHM
1 dag sedan
Stockholm, STHM
1 dag sedan

Vi söker dig som har förmågan att forma och bygga upp en ny ekonomifunktion på högskolan tillsammans med medarbetare och förvaltningschef. Du får med din expertis en central roll i utvecklingen av högskolans ekonomistyrningsprinciper samtidigt som du har ett linjeansvar. 

Som ekonomichef har du ett utvecklande och stimulerande arbete med hög grad av delaktighet, där du är med och formar ett relevant stöd för högskolans kärnverksamhet samt för ledningens säkerställande av styrning. Som funktionschef över ekonomifunktionen har du en viktig roll i rekryteringen av kompetenta medarbetare inom ekonomifunktionen. Som medarbetare erbjuds du flexibla arbetstider och tillgång till olika personalförmåner. Din arbetsplats är belägen på campus Ersta på Stigberget med en av Södermalms bästa utsikter. Som medarbetare på Ersta Sköndal Bräcke högskola är du en viktig del i en verksamhet som bidrar till utveckling och förbättring i samhället.


Befattningsbeskrivning
Som ekonomichef har du ett brett ansvarsområde i en expanderande organisation. Du ansvarar för ett ändamålsenligt stöd vad gäller ekonomi- och löneadministrativa processer för hela högskolan, vilket innefattar att leda och fördela och även själv delta i arbetet kring ekonomi och löneadministration. En viktig del i arbetet är att utveckla administrativa och digitala arbetsmetoder i högskolans pågående kvalitetsarbete. Som ekonomichef tillika funktionschef har du både en expertroll samt ett linjeansvar där du leder ekonomifunktionens fyra medarbetare. Du arbetar direkt under förvaltningschefen och är föredragande i högskolans styrelse av budget, uppföljning och årsbokslut.

Du ansvarar för

 • strategisk ekonomisk planering
 • ekonomistyrningsprinciper
 • ekonomisk analys, planering och uppföljning inklusive stöd till alla chefer och ledare
 • extern och intern redovisning
 • ekonomi- och löneadministrativa processer
 • pensionsfrågor och finansfrågor

Ekonomifunktionen är en del av avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningen för verksamhetsstöd bildades den 1 januari 2021 efter en översyn av högskolans samlade ekonomi- och personaladministrativa funktioner, i syfte att stärka kvaliteten och att effektivisera processer genom att samordna och centralisera verksamhetsstödet ytterligare inom högskolan. Avdelningen för verksamhetsstöd leds av förvaltningschefen och består även av Funktionen för utbildningsstöd, IT-funktionen, Fastighetsfunktionen och Kommunikations- och HR-funktionen.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Utbildning bedrivs även i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Högskolans uppdragsutbildning erbjuder kompetensutveckling och skräddarsydda vidareutbildningar.

Ersta Sköndal Bräcke högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.


Kvalifikationer och bedömningsgrunder

Du har:     

 • civilekonomexamen eller motsvarande utbildning
 • erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete/ bokslutsarbete
 • erfarenhet av budget, ekonomisk analys och ekonomistyrning på övergripande organisatorisk nivå
 • erfarenhet av digitala system och redskap
 • förståelse för löneadministrativt arbete
 • erfarenhet av arbetsledning, som innefattar budget- och personalansvar
 • erfarenhet av förändringsarbete

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av arbete inom universitet och högskola inom central ekonomifunktion

Vidare har du:

 • förmåga att prioritera rätt, arbeta långsiktigt och fatta rätt beslut ut efter ett helhetsperspektiv
 • analytisk förmåga
 • förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ till konkreta och praktiskt användbara lösningar
 • förmåga att samarbeta
 • förmåga att vara lyhörd gentemot verksamheten och agera situationsanpassat
 • förmåga att ta ansvar för medarbetares utveckling, måluppfyllelse och välmående
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • ett engagemang och intresse för ditt arbete och bidrar till en god och sund arbetsmiljö

Upplysningar

Information om tjänsten lämnas av förvaltningschefen Karin Jakobsson
karin.jakobsson@esh.se

För facklig information, kontakta Veronica Ekström (Akademikerföreningen/ SULF)
veronica.ekstrom@esh.se


Anställningsvillkor och ansökan

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: 100%
Tillträde: snarast möjligt efter överenskommelse

Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev senast den 28 februari. Kopior på betyg, intyg och information om referenser tar du med till en eventuell intervju.
Vi kallar till intervju löpande under processen och intervjuer kan ske innan sista ansökningsdag.
Ansökan i sin helhet skickas digitalt till HR-konsult Ida Sagström
ida.sagstrom@esh.se

S
S

Personaladministratör till Iterio

serveOffice ab

Stockholm, STHM
1 dag sedan
Stockholm, STHM
1 dag sedan
Serveoffice har fått i uppdrag att hitta en personaladministratör till vår kund Iterio. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag på halvtid från start men arbetstiden kommer att ökas på efterhand för att så småningom övergå till heltid. Start enligt överenskommelse och med ambition att anställningen går över till Iterio inom 6-12 månader.

Arbetsbeskrivning

I rollen som personaladministratör kommer du att få en bred roll inom administration och HR. Rollen är ny och kommer initialt att bland annat innehålla uppdatering av olika dokument, rapportering av personalstatistik och uppdatering och utformande av olika policys. Efter hand kommer den att byggas på med exempelvis delar av lönehantering, ansvar för arbetet med Great Place to Work m.m.
Mer detaljerat innebär tjänsten:
 • Arbete med Iterios personalhandbok
 • Administration kring hälsokontroller
 • Administration kring rekryteringsverktyget Teamtailor
 • HR-rapportering till moderbolag och statistik till olika myndigheter
 • Hantering av arbetsgivarintyg, anställningsavtal och sjukintyg
 • Vara delaktig i introduktionen för nyanställda
 • Administration kring arbetet med Great Place to Work
 • Ta fram och uppdatera nya personalförmåner

Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har någon form av utbildning inom HR och/eller personaladministration och kanske arbetat inom detta område under 1-3 år. Har du arbetat inom lönehantering på något sätt så är det meriterande.
För att lyckas som personaladministratör hos Iterio krävs goda kunskaper i Officepaketet, erfarenhet av administration samt att du kan formulera dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
För att trivas hos Iterio är det av betydelse att du är självgående och kan driva saker framåt, gillar att utvecklas och utveckla så att saker händer. Vidare så är du prestigelös, serviceminded (både internt och externt), noggrann och nyfiken.
 
Iterio erbjuder dig
Iterio sitter i fina lokaler på Södermalm och verkar inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.
Du kommer tillhöra ett litet team bestående av ekonomichef och en ekonom. På kontoret i Stockholm finns idag drygt 80 personer och totalt är vi c:a 110 personer. Här erbjuds du möjligheten att utvecklas både som människa och kollega, men också vara med och hjälpa vårt företag att nå nya höjder.
För oss är våra värderingar viktiga och de ligger till grund för hur vi ska bete oss mot varandra och mot våra kunder. Våra värderingar är:
 • Stolthet och glädje
 • Ansvar och frihet
 • Här hjälper vi varandra
 • Ledare som coachar våra medarbetare till framgång

Som konsult hos Serveoffice erbjuder vi dig

Ett personligt företag som värderar relationer högst, oavsett om det är kunder, konsulter eller kandidater. Här får du engagerade kollegor och ledare som har förstått betydelsen av att ha personal som trivs och mår bra. Olika typer av aktiviteter anordnas flera gånger per termin för att skapa en härlig gemenskap och en ”vi-känsla”.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett brett förmånspaket och ett generöst friskvårdsbidrag. Viktigast av allt- vi erbjuder en bra arbetsplats med mycket skratt!

Ansökan och kontakt

I den här processen samarbetar Iterio med rekryterings- och bemanningsföretaget Serveoffice. Skicka in dina ansökningar enligt nedan. Urvalet görs löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan endast via hemsidan. Frågor kring tjänsten besvaras av konsultchef Cissi Silvstam på 070-564 13 70 eller cissi.silvstam@serveoffice.se.
 
Om Serveoffice
Serveoffice är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som med passion och expertis levererat kvalitet i över 30 år. Vi rekryterar och tillsätter konsulter på tjänstemannasidan inom kompetensområdena ekonomi & finans, HR & lön samt bank & försäkring. Serveoffice har de senaste fyra åren certifierats som en av Sveriges allra bästa arbetsplatser enligt undersöknings- och konsultföretag Great Place to Work.
Deltid
S
S

Orderadministratör till företag i Solna

serveOffice ab

Solna, STHM
2 dagar sedan
Solna, STHM
2 dagar sedan

Serveoffice har fått i uppdrag att hitta en orderadministratör till vår kund som har sitt kontor i Solna. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag på heltid med önskan om start omgående. Tanken är att anställningen sen går över till kund efter ungefär 6 månader.
Arbetsbeskrivning
I rollen som orderadministratör hos vår kund kommer du i första hand arbeta med hela orderflödet från början till slut. Mer detaljerat innebär tjänsten:
 • Order – hela kedjan från kundorder – beställning hos leverantör – leveransbevakning – se till så att leverans går till kund
 • Back upp på lager
 • Svara på inkommande samtal
 • Administrera kurser
 • Arkivering
 • Andra administrativa arbetsuppgifter som förekommer på ett mindre kontor.

Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av att arbeta brett med administration på ett mindre företag. Har du dessutom vana av orderadministration och har en förståelse för hela orderflödet är det meriterande.
Det krävs goda kunskaper både skriftligt och muntligt i svenska och engelska. Har du erfarenhet av affärssystemet M3 eller något annat större affärssystem så är det meriterande.
För att trivas hos vår kund är det av betydelse att du tidvis gilla att jobba i ett högt tempo där mycket kan hända på en och samma gång. I arbetet som orderadministratör är det viktigt att hantera alla inkommande order snabbt och korrekt, därför söker vi dig som är noggrann men ändå effektiv och snabbtänkt. Vidare så är du stresstålig, engagerad, prestigelös och har lätt för att samarbeta i grupp.

Om företaget

Kunden sitter i fina lokaler i Solna med närhet både till tunnelbana och pendeltåg.
Du tillhör ett team bestående av 5 andra medarbetare som arbetar med orderhanering, lager och ekonomi.

Som konsult hos Serveoffice erbjuder vi dig

Ett personligt företag som värderar relationer högst, oavsett om det är kunder, konsulter eller kandidater. Här får du engagerade kollegor och ledare som har förstått betydelsen av att ha personal som trivs och mår bra. Olika typer av aktiviteter anordnas flera gånger per termin för att skapa en härlig gemenskap och en ”vi-känsla”.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett brett förmånspaket och ett generöst friskvårdsbidrag. Viktigast av allt- vi erbjuder en bra arbetsplats med mycket skratt!

Ansökan och kontakt

Skicka in dina ansökningar snarast då denna tjänst ska tillsättas omgående. Skicka in dina ansökningar enligt nedan. Urvalet görs löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan endast via hemsidan. Frågor kring tjänsten besvaras av konsultchef Cissi Silvstam på 070-564 13 70 eller cissi.silvstam@serveoffice.se.
 
Om Serveoffice
Serveoffice är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som med passion och expertis levererat kvalitet i över 30 år.Vi rekryterar och tillsätter konsulter på tjänstemannasidan inom kompetensområdena ekonomi & finans, HR & lön samt bank & försäkring.Serveoffice har de senaste fyra åren certifierats som en av Sveriges allra bästa arbetsplatser enligt undersöknings- och konsultföretag Great Place to Work.
Heltid
M
M

Kandidatansvarig till Meritmind, Stockholm

Meritmind AB

STOCKHOLM, STHM
1 dag sedan
STOCKHOLM, STHM
1 dag sedan
Meritmind AB

Nu söker vi en Kandidatansvarig som kan förstärka vårt Talent Relations-team i Stockholm. Som Kandidatansvarig kommer du ha en varierande roll med ansvar för att säkerställa samt upprätthålla kandidatinflödet till vår konsult- och rekryteringsverksamhet samt skapa och bibehålla relationer med vårt kandidatnätverk. Det innebär en vardag som kan innehålla allt från search till seniora chefsroller, genomförande av kandidatintervjuer och representera Meritmind i olika sammanhang, till att du kommer vara ute hos kund och presentera kandidater tillsammans med en rekryteringskonsult.

Vi söker dig som har en fallenhet för att se potential hos individer och som har ett genuint intresse för människor och deras utveckling. I rollen som Kandidatansvarig blir du vårt ansikte utåt mot kandidatmarknaden och många gånger är du den som kandidaterna först kommer i kontakt med varför en positiv och hjälpsam inställning är viktigt.

Ansvarsområde som Kandidatansvarig:

 • Självständigt söka upp kandidater genom search via LinkedIn och andra kanaler
 • Intervjua och matcha kandidater till olika processer
 • Underhålla konsultnärverket
 • Delta i kundmöten och kravprofilstagning
 • Ansvara för CV-hanteringen av kandidater i Meritminds CRM-system
 • Skriva och publicera annonser på hemsida, samarbetssajter och i sociala medier
 • Hjälpa till med konsultrekryteringar
 • Delta i kandidataktiviteter, seminarium och mässor
 • Underhålla vårt kandidatnätverk genom telefonsamtal, möten och aktiviteter

Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en trivsam organisation med högt i tak och ambitiösa kollegor som värnar om varandra. Tillsammans hittar vi på många roliga aktiviteter tillsammans och om du gillar att träna får du gärna hänga med vårt löpargäng som brukar sticka ut ett par gånger i veckan, eller till vår utomhusfysträning. Vi är dock inte bara nyttiga, på fredagarna äter vi godis och vi passar alltid på att uppmärksamma kollegor som fyller år. Vi erbjuder flexibla arbetstider, generöst friskvårdsbidrag, trevliga fester och konferenser samt fördelaktiga förmåner via Benify. Vi sitter i fina lokaler centralt i Stockholm City.

Kvalifikationer och erfarenhet:
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR, ekonomi eller motsvarande erfarenhet genom arbetsliv. Har du kunskap inom ekonomiområdet är detta en fördel och det är meriterande om du tidigare har arbetat med search. Du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal såväl som skrift. Du har även god erfarenhet och känner dig bekväm med digitala verktyg och system.

Personliga egenskaper:
För att lyckas och trivas i tjänsten som Kandidatansvarig är du en självgående och strukturerad person som gillar att ha många kontaktytor inom organisationen. Du tar egna initiativ, driver frågor framåt, trivs med att skapa struktur och tycker om ordning och reda. Du trivs att arbeta operativt och har en prestigelös inställning. Då rollen innebär ett flitigt kontaktskapande för att hitta rätt kandidat är det viktigt att du är ihärdig och gillar utmaningar. Slutligen är du lyhörd och har ett genuint intresse för andra människor.

Placeringsort: Stockholm

Om Meritmind:
Meritmind är konsultföretaget för kvalificerade tjänster inom ekonomiområdet. Vi bistår företag och organisationer med interimstjänster, rekrytering samt Förändringsledning. Från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Linköping hjälper vi kunder i hela Sverige och internationellt. Företaget grundades år 2000 och koncernen har idag 400 medarbetare.

Meritmind har utsetts till Gasellföretag (DI), Superföretag (Veckans Affärer), ”Snabbväxare” på Tillväxtlistan (Affärsvärlden/Ahrens). Meritminds grundare och vd, Helena Casserlöv-Kvist, utsågs till ”Årets företagerska” under Beautiful Business Award 2011, blev nominerad till ”Alla tiders entreprenör” av Svenska Dagbladet (2014) och har utsetts till en av Sveriges mäktigaste kvinnliga entreprenörer i Veckans Affärer 2014, 2015, 2016 och 2017.


För mer information är du välkommen att kontakta Matilda Sandström på HR med mejladress matilda.sandstrom@meritmind.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med nya GDPR-lagstiftningen)

 • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civil status, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
 • Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV.
 • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.
 • Din ansökan skickas när du valt fil och klickar på öppna.

Välkommen med din ansökan genom att skicka CV och personligt brev till

rekrytering.stockholm@meritmind.se


Sökord: Kandidatansvarig, Talent Acquisition, Talent Acquisition Specialist, Executive Search, Talent Acquisition Manager
B
B

Redovisningsekonom till huvudkontoret för internationellt bolag i Solna, Stockholm

Brightby Bemanning

Stockholm, STHM
3 dagar sedan
Stockholm, STHM
3 dagar sedan
Brightby Bemanning

Vi söker en redovisningsekonom med några års erfarenhet till ett bolag inom tillverkningsindustrin. Du kommer under den första tiden arbeta som konsult och därefter bli anställd av kunden. Rollen som redovisningsekonom är bred och varierad. Dina arbetsuppgifter innefattar allt från reskontra till bokslutsarbete och även viss del lön och HR-arbete. Bolaget är en världsomspännande aktör med anor från slutet av 1800-talet. Varumärke har funnits i över 130 år, startades i Sverige och finns nu i över 50 länder. Bolaget vänder sig till professionella användare av högkvalitativa värmeverktyg och är världsledande inom sin bransch. Det är en stor koncern, innehållandes 100-tals olika bolag. Organisationskulturen präglas av en positiv och affärsdriven atmosfär. Det finns goda möjlighet att utvecklas inom koncernen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Kund- och levreskontra
 • Inkommande betalningar från kunder (från flera olika länder och olika valutor)
 • Kassaflödesanalys
 • Ballanskontoavstämningar
 • Konteringar
 • In-och utbetalningar
 • Moms
 • Skatt
 • Inter-Company redovisning
 • Bankavstämningar
 • Månadsbokslut
 • Löneförberedandearbete
 • Avtalsbearbetning
 • Bonusuträkningar

Kvalifikationer och erfarenhet

 • Du har ett par års erfarenhet av redovisningsarbete
 • Du är självständig inom månadsbokslut
 • Du har akademiskexamen inom ekonomi, eller motsvarande.
 • Du är flytande i engelska, såväl i tal som i skrift
 • Du är systemintresserad och affärsorienterad
 • Kunskap inom affärssystemet Navision är meriterande, men inget krav

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen bör du vara öppen, driven och ha en god förmåga att leda dig själv. Du trivs med att arbeta självständigt och slutför dina arbetsuppgifter i tid, men du har heller inga problem att samarbeta med andra i grupp. Du är prestigelös och vågar fråga dina kollegor om det är något du inte förstår samt trivs med att tillsammans med andra nå högst uppsatta mål. Kommunikationen inom koncernen sker på engelska.

Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierad vardag. Dina kunskaper och färdigheter tillvaratas och goda möjligheter till personlig utveckling finns. Det är ”högt i tak” och stämningen på ekonomiavdelningen präglas av positivitet, hjälpsamhet och samarbete.

Urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Vid frågor kontakta gärna Pauline Mann, pauline.mann@meritmind.se, 070-367 67 03

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan;

 • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning
 • Se till att namn och kontaktuppgifter står med på ditt CV
 • Det endast är möjligt att bifoga ett dokument, lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil
 • Din ansökan skickas när du valt fil och klickar på öppna

Välkommen med din ansökan!

J
J

REKRYTERARE / RESOURCE MANAGER TILL BRANSCHLEDANDE BOLAG

JobBusters

Stockholm, STHM
Idag
Stockholm, STHM
Idag
JobBusters
Arbetsuppgifter
Som Resource Manager kommer du att arbeta i ett kundspecifikt team och ha tätt samarbete med beställare, inköp och leverantörer via mail, telefon och fysiska möten. I det dagliga arbetet kommer du att arbeta med resursförfrågningar för nya konsultbehov, förlängningar, prisförhandlingar samt vara den hjälpande länken mellan kund/beställare och leverantörer. Du kommer ha fokus på affärsnära roller så som IT, teknik, ledarskap, administration och ekonomi. Du den kund du jobbar mot är en offentlig myndighet kommer du jobba med offentliga upphandlingar samt säkerhetskontroller. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära hantering av kundförfrågningar genom att granska rollbeskrivningar, granska CV och inkomna anbud och prisförhandlingar, administration av konsulter genom registrering av nya konsulter, tidrapportering, fakturering, förlängningar och avslut av uppdrag. Du kommer även ha löpande kundkontakt med inköp och beställare samt bygga upp och underhålla en god kundrelation genom smart och innovativ kompetensförsörjning, och jobba med att behålla och utveckla leverantörssamarbete. Du kommer även jobba utifrån LOU/LUF.
Om oss
JobBusters är ett auktoriserat personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi är inriktade mot tjänstemän och sätter stort värde i att hitta rätt person till rätt position. Genom att vara flexibla, tillgängliga och närvarande i relation till kund, konsult och kandidat, har vi som målsättning att hitta våra kunders drömkandidat och våra kandidaters drömjobb.
Företagspresentation
Vår kund är ett internationellt företag som huvudsakligen arbetar med konsultförmedling till sina slutkunder, men också direktrekryteringar. De arbetar med några av landets största bolag för att förenkla konsultinköpsprocessen. Vår kund arbetar för att hitta de bästa kompetenser som marknaden har att erbjuda!
Vår kund erbjuder ett stort och härligt gäng med varierande erfarenheter som lär av varandra. De är duktiga på att fira framgångar, har en bra sammanhållning och högt i tak. Söker du en arbetsplats mitt i Stockholm city där tillit, respekt och där glada skratt värderas högt – då har du hittat rätt!
Då den kund du jobbar mot har kontor i Sundbyberg kommer du även sitta mycket på det kontoret. Efter rekommendationer jobbar man för nuvarande på distans.
Kvalifikationer
- Du har erfarenhet av rekrytering, inköp, konsulthantering eller liknande
- Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom personal och/eller affärsadministration
- Du talar och skriver svenska obehindrat, samt är flytande i engelska
- Du har intresse för, och gärna erfaranhet av prisförhandlingar
- Du har en god systemvana samt kunskap inom MS Office
- Meriterande om du har erfarenhet av rekrytering inom IT- och teknikroller
- Det är meriterade om du har kunskap eller erfarenhet av LOU/LUF samt offentligt myndighet
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som Resource Manager tror vi att du är driven, lösningsorienterad, engagerad och handlingskraftig. Du är serviceinriktad samt en god lyssnare och kommunikatör med stor noggrannhet och är samtidigt lättsam och kan tänka ur ett affärsperspektiv. Du är flexibel och har förmångan att prioritera samt trivs i ett högt tempo och kan vid behov jobba mot tighta deadlines. Du är även självgående, relationsskapande, en vass administratör och en teamplayer.
Lön
Lön, enligt överenskommelse.
Tillträde och ansökan
Heltid, kontorstider. Vår kund önskar start 2021-03-25 och uppdraget förväntas löpa t.o.m. 2021-10-14 med god möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd av vår kund och tjänsten är ett vikariat.
Skicka in din ansökan (gärna i Word-format) snarast, då intervjuer sker löpande. Ansökningar mottagna innan 2021-02-23 kommer hanteras i ett första urval. Sista ansökningsdag är 2021-03-19 men kan komma att stänga tidigare.
Sökord: säkerhet, screening, säkerhetskontroll, rekrytering, personaladministratör, Konsultinköp, inköp, Resource Manager, HR, Rekryterare, Konsultmäklare, Konsultförmedling, Rekryteringsassistent, HR-konsult, HRkonsult, konsult, Human Rescources, Administratör, Konsultmäklare, resource manager, rekryteringsansvarig, rekryteringschef, rekryteringskoordinator, bemanningsplannerare, konsultchef, IT-rekryterare, rekryteringsjobb, konsultförsärjning, MSP
I
I

Hourly worker in Talent Acquisition

If Insurance

Stockholm
6 dagar sedan
Stockholm
6 dagar sedan

You could call it a Talent Acquisition assistant.
But we’re looking for an enabler of excellent candidate experiences.

Whatever your professional title is - with us you will contribute to something bigger. Together, we are providers of possibilities. Giving people the confidence to be curious, explore new worlds, start new businesses and live their lives.
About the role
Be part in the journey of taking employer branding, recruiting and pre/on-boarding to the next level in If, where we strive to create a positive and inspiring candidate experience.

To further strengthen our efforts, we are recruiting an hourly worker. You’ll contribute to high quality candidate experience by offering day-to-day support in candidate communication. You will also have a role in our employer branding actions by coordinating, arranging and taking part in e.g student events and creating content about us as an employer to be published in different channels. We appreciate the insight and ideas you can bring us, but your responsibility will also be to work with our routine related tasks.

About the team

The role is placed in the Nordic Talent Acquisition organization in HR. Besides working with your TA-colleagues you will also be in contact with HR colleagues in other teams, communication, marketing and leaders in the business. They will support you to succeed and encourage you in your development journey in If.  In this role you will be an important business driver and you will continuously have opportunities to set your mark in the organization.

Who are you?

You have an ambition to learn more and work with employer branding and recruitment. Your inner drive is strong, and you have a sense of responsibility and can be trusted to deliver. It is easy for you to create internal and external relations. Working in a structured way comes natural to you.

You also have:

 • Experience and/or some education the field of HR and/or communication and marketing

 • Strong in communication skills both written and oral

 • Some experience in event planning and coordination is beneficial

Additional facts and the recruitment process
Application deadline: Screening and interviewing will start immediately. However, deadline to apply is 7th of Mars.
To apply for the position: Please attach both your CV and a personal letter.
Work location: Bergshamra
Start: As soon as possible.
Length of contract: 31st of May (with possibility to be pro-longed)
Schedule: Approx.16 hours/week that can be spread in a flexible way from Monday-Friday.

For more information, please contact Lisa Frejd Liiv, Head of Talent Acquisition (

lisa.frejd.liiv@if.se

+46702252243).

We look forward to your application!

J
J

REKRYTERARE / RESOURCE MANAGER TILL BRANSCHLEDANDE BOLAG

JobBusters

Stockholm, STHM
Idag
Stockholm, STHM
Idag
JobBusters
Arbetsuppgifter
Som Resource Manager kommer du att arbeta i ett kundspecifikt team och ha tätt samarbete med beställare, inköp och leverantörer via mail, telefon och fysiska möten. I det dagliga arbetet kommer du att arbeta med resursförfrågningar för nya konsultbehov, förlängningar, prisförhandlingar samt vara den hjälpande länken mellan kund/beställare och leverantörer. Du kommer ha fokus på affärsnära roller så som IT, teknik, ledarskap, administration och ekonomi. Du den kund du jobbar mot är en offentlig myndighet kommer du jobba med offentliga upphandlingar samt säkerhetskontroller. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära hantering av kundförfrågningar genom att granska rollbeskrivningar, granska CV och inkomna anbud och prisförhandlingar, administration av konsulter genom registrering av nya konsulter, tidrapportering, fakturering, förlängningar och avslut av uppdrag. Du kommer även ha löpande kundkontakt med inköp och beställare samt bygga upp och underhålla en god kundrelation genom smart och innovativ kompetensförsörjning, och jobba med att behålla och utveckla leverantörssamarbete. Du kommer även jobba utifrån LOU/LUF.
Om oss
JobBusters är ett auktoriserat personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Vi är inriktade mot tjänstemän och sätter stort värde i att hitta rätt person till rätt position. Genom att vara flexibla, tillgängliga och närvarande i relation till kund, konsult och kandidat, har vi som målsättning att hitta våra kunders drömkandidat och våra kandidaters drömjobb.
Företagspresentation
Vår kund är ett internationellt företag som huvudsakligen arbetar med konsultförmedling till sina slutkunder, men också direktrekryteringar. De arbetar med några av landets största bolag för att förenkla konsultinköpsprocessen. Vår kund arbetar för att hitta de bästa kompetenser som marknaden har att erbjuda!
Vår kund erbjuder ett stort och härligt gäng med varierande erfarenheter som lär av varandra. De är duktiga på att fira framgångar, har en bra sammanhållning och högt i tak. Söker du en arbetsplats mitt i Stockholm city där tillit, respekt och där glada skratt värderas högt – då har du hittat rätt!
Då den kund du jobbar mot har kontor i Sundbyberg kommer du även sitta mycket på det kontoret. Efter rekommendationer jobbar man för nuvarande på distans.
Kvalifikationer
- Du har erfarenhet av rekrytering, inköp, konsulthantering eller liknande
- Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom personal och/eller affärsadministration
- Du talar och skriver svenska obehindrat, samt är flytande i engelska
- Du har intresse för, och gärna erfaranhet av prisförhandlingar
- Du har en god systemvana samt kunskap inom MS Office
- Meriterande om du har erfarenhet av rekrytering inom IT- och teknikroller
- Det är meriterade om du har kunskap eller erfarenhet av LOU/LUF samt offentligt myndighet
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som Resource Manager tror vi att du är driven, lösningsorienterad, engagerad och handlingskraftig. Du är serviceinriktad samt en god lyssnare och kommunikatör med stor noggrannhet och är samtidigt lättsam och kan tänka ur ett affärsperspektiv. Du är flexibel och har förmångan att prioritera samt trivs i ett högt tempo och kan vid behov jobba mot tighta deadlines. Du är även självgående, relationsskapande, en vass administratör och en teamplayer.
Lön
Lön, enligt överenskommelse.
Tillträde och ansökan
Heltid, kontorstider. Vår kund önskar start 2021-03-25 och uppdraget förväntas löpa t.o.m. 2021-10-14 med god möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd av vår kund och tjänsten är ett vikariat.
Skicka in din ansökan (gärna i Word-format) snarast, då intervjuer sker löpande. Ansökningar mottagna innan 2021-02-23 kommer hanteras i ett första urval. Sista ansökningsdag är 2021-03-19 men kan komma att stänga tidigare.
Sökord: säkerhet, screening, säkerhetskontroll, rekrytering, personaladministratör, Konsultinköp, inköp, Resource Manager, HR, Rekryterare, Konsultmäklare, Konsultförmedling, Rekryteringsassistent, HR-konsult, HRkonsult, konsult, Human Rescources, Administratör, Konsultmäklare, resource manager, rekryteringsansvarig, rekryteringschef, rekryteringskoordinator, bemanningsplannerare, konsultchef, IT-rekryterare, rekryteringsjobb, konsultförsärjning, MSP

Typ av jobb

Heltid

Skickad

3 dagar sedan

Beskrivning

Academic Resource söker nu HR konsulter till framtida uppdrag till våra kunder. Som HR konsult får du chansen att arbeta med chefer och medarbetare för att ständigt bidra till utveckling och framgång. I rollen kommer du att arbeta både operativt och strategiskt med genomföra globala HR–strategier‚ processer och HR–direktiv. Du arbetar aktivt med identifiera möjligheter och förbättringar i affärsmål och HR–mål samt att arbeta i HR–partnerskap med ledningsgrupperna inom verksamheten.
Arbetsuppgifter:
•Generellt HR Arbete
•Stötta chefer och medarbetare
•Löpande administration
•Lönekartläggning och Lönerevision
•Internkommunikation
•Rekrytering
•Exitsamtal
•Arbetsrätt
•Personalansvar
•Stötta chefer
•Ledningsgruppsarbete

Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom HR & Personal eller annan relevant inriktning. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och vill nu ta nästa kliv i karriären. Har god förmåga att hantera siffror i samband med rapportering. God förhandlingsvana och arbetsrättslig kunskap. Vidare är du trygg i din HR–kompetens och har förmågan att utmana chefer och andra inom organisationen för ständig utveckling. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Din profil
Vi söker sig som har utbildning inom HR & Personal eller annan relevant inriktning. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. I den här rollen ser vi en positiv‚ flexibel person som har förmågan att driva sina processer framåt. Du är duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter samt är strukturerad och målinriktad.

Är du den vi söker?
Ansökan

Intervjuer och urval kommer att ske löpande‚ så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter‚ ange referensnamn: Shbp0619

Frågor besvaras via mail av:

Julia Engström

julia.engstrom@academicresource.se

Fanny Sylwander

fanny.sylwander@academicresource.se

Sökord: hr human resources business partner bp ansvarig personal ansvar operativ strategisk coacha leda administration rapportering rekrytering utbildning lön underhåll utveckling problem lösning dokumentation system upplärning organisationshantering utveckling förbättring stockholm partner lediga jobb

We take you further

Om företaget

A
A
A
A

Academic Resource

Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Administration, Ekonomi & Finans, samt Life Science.Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm/Mälardalen.

Företagets storlek

20 till 49 anställda