Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Grafisk formgivare

Grafisk formgivare - Översikt Som grafisk formgivare kan man ha varierade arbetsplatser men en majoritet jobbar inom ...

Se fler jobb

Grafisk formgivare - Översikt

Som grafisk formgivare kan man ha varierade arbetsplatser men en majoritet jobbar inom reklam- och mediabranschen. Till stor del handlar arbetsuppgifterna om att skapa just grafisk design till företag som ska finnas på böcker, affischer, broschyrer, förpackningar, livsmedel, omslag eller i tidningar. Det kan också handla om rörlig bild i reklamfilmer eller i videoklipp och film. Grafisk formgivare är således ett mycket kreativt yrke som ofta jobbar samstämmigt med textproduktion och övrig kommunikation. Det finns många arbetsgivare som är i behov av denna yrkeskategori: dagstidningar, tidskrifter, bokförlag, annonsbyråer och TV-bolag är bara några. Inte sällan jobbar man som frilans eller på projektanställning, vilket kan innebära mer jobb i perioder och mindre i andra.

Grafisk formgivare - Krav på utbildning

Det finns olika vägar att gå för att bli grafisk formgivare. Både universitet och fristående skolor erbjuder utbildningar inom yrket och design generellt. Ofta är programmet en treårig linje som ger en grundläggande behörighet. Därefter är det många som väljer att tillskansa sig ytterligare kunskaper inom specialkompetenser. Den förberedande konstnärliga utbildningen kan fås på gymnasial nivå medan många är självlärda från sin fritid. Flera yrkeshögskolor har också utbildningar mot grafisk design. En grafisk formgivare kan därtill vara utbildad som webbdesigner. Eftersom bildbehandling och textredigering är avgörande arbetsverktyg är det även flera som väljer att komplettera med diverse IT-utbildningar. Det gäller att hålla sig uppdaterad med de senaste programmen eftersom tekniken ständigt utvecklas i rask takt.

Grafisk formgivare - Arbetsmarknad

Trenden går mot ett ökat behov av grafisk formgivning i företagsprofilering. Allt fler organisationer förstår vikten av att ha en tydlig profil och logotyp. Detta har på samma gång gjort att intresset för yrket har ökat vilket lett till konkurrens om jobben. Här blir särskilda kompetenser avgörande för att skilja ut sig från mängden. Arbetstillfällen för en grafisk formgivare svänger med konjunkturen i parallell med reklam- och mediabranschen, liksom övriga designer jobb.

Grafisk formgivare - Löneläge

Löneläget pendlar kraftigt och många jobbar som frilans eller på projektanställning.

  1. Jobb
  2. Grafisk formgivare