Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Apotekare - Beskrivning

Apotekare arbetar inom läkemedelsindustrin, på myndigheter och apotek. De är specialister med stor kunskap om läkemedel. Apotekare arbetar med forskning, tillverkning, försäljning, information och registrering av läkemedel. Den som är intresserad av områden som biologi, kemi och fysik kan vara en framtida apotekare.

En apotekares jobb kan antingen vara inom den offentliga sektorn eller den privata, ofta inom hälso- och sjukvård samt inom läkemedelsindustrin. Apotekare jobbar även inom områden som rör livsmedel, kosmetika och miljö.

Apotekare - Krav på utbildning

För att jobba som apotekare ska man ha genomgått apotekarprogrammet som ges vid flera universitet. Det är en utbildning som omfattar 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års studier. Man utbildas i läkemedels användningsområden, ursprung och framställning. I utbildningen ingår även en sex månader lång praktik. En avlagd apotekarexamen ger behörighet till att ansöka om en apotekarlegitimation. Den som redan är utbildad receptarie har möjlighet att vidareutbilda sig till apotekare genom en påbyggnadsutbildning.

Med en apotekarexamen i bagaget är det möjligt att forska och göra karriär som medicine- eller farmaciedoktor. Titlar som är mycket eftersökta inom läkemedelsindustrin och vid ledande universitet.

Apotekare - Arbetsmarknad

Apotekaren arbetar på en bred arbetsmarknad, där yrkesrollen sträcker sig från läkemedlens framställning till dess marknadsföring och försäljning. Den som har en svensk apotekarexamen har goda möjligheter till en internationell karriär och kan arbeta i hela Europa.

Arbetsmarknaden för jobb som apotekare bedöms som ljus. Även om det utbildas fler apotekare idag än för några år sedan är efterfrågan på apotekare fortsatt god. Man beräknar även att många apotekare kommer att gå i pension inom de närmaste åren.

Apotekare - Löneläge

Enligt Saco tjänar en nyutexaminerad apotekare från 30 000 kronor och uppåt. Löneläget bestäms av huruvida apotekaren jobbar i den privata sektorn eller den offentliga. En apotekare inom den privata läkemedelsindustrin kan vara mycket välbetalt.

  1. Jobb
  2. Farmacevt, apotekare