Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Ekonomichef

Ekonomichef - Beskrivning En ekonomichef leder en verksamhets ekonomiavdelning. Redovisning och budgetarbete är två ...

Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Ekonomichef - Beskrivning

En ekonomichef leder en verksamhets ekonomiavdelning. Redovisning och budgetarbete är två ansvarsområden som ingår i ekonomichefens jobb. Det är ett mångsidigt yrke där social kompetens är efterfrågad. I rollen ingår det att vara en bra ledare och få hela avdelningen att arbeta effektivt åt samma håll. Ekonomichefen ingår i verksamhetens ledningsgrupp och sätter upp riktlinjer för dess strategiska utveckling.

Alla företag och organisationer likställer ekonomichefens yrkesroll med den som en Chief Financial Officer, CFO, har. Det blir dock allt vanligare att man särskiljer yrkesrollerna. Där ekonomichefen har mer redovisningsansvar och en Chief Financial Officer i större utsträckning arbetar med verksamhetens strategiska mål.

Ekonomichef - Krav på utbildning

Vägen till en roll som ekonomichef kan se olika ut. En ekonomichef har dock ofta gått en civilekonomutbildning på högskola eller universitet. Många ekonomichefer inleder sin karriär som revisor eller redovisningsekonom.

En annan möjlighet till en yrkesroll som ekonomichef är att kombinera arbetslivserfarenhet med att vidareutbilda sig inom relevanta områden. Några av de kunskaper som är efterfrågade hos en ekonomichef är: redovisning, juridik, nationalekonomi och ledarskap.

Ekonomichef - Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för ekonomichefer bedöms allmänt som ljus. Ekonomichefer arbetar ofta i expansiva branscher där nya jobb ständigt skapas. De återfinns i alla branscher i såväl den privata sektorn som i den offentliga. Deras arbete är eftertraktat och dessutom nödvändigt både i hög- och lågkonjunktur.

Ekonomichef - Löneläge

Som titeln på yrket återspeglar har ekonomichefen en chefsbefattning. Generellt sett är löneläget för ekonomichefer mycket gott. Lönen varierar beroende på ekonomichefens ansvarsområden och hur stor verksamheten är. En ekonomichef i en mindre organisation, med begränsat ansvarsområde och få underställda kan förvänta sig en lön mellan 30 000 till strax över 50 000 kronor i månaden. En ekonomichef med ett stort strategiskt ansvar, i en stor verksamhet med många underställda har ett förväntat löneläge från 49 000 kronor och uppåt enligt fackförbundet Unionens statistik.

  1. Jobb
  2. Ekonomichef