Switch to search results

Karriärinformation Ekonomi

Ekonomi jobb - Översikt Ekonomer behövs överallt på arbetsmarknaden inom alla branscher. Jobb inom ekonomi går ut på ...

Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Ekonomi jobb - Översikt

Ekonomer behövs överallt på arbetsmarknaden inom alla branscher. Jobb inom ekonomi går ut på att analysera och förstå komplexa situationer och ekonomiska sammanhang. Som ekonom fattar man långsiktiga och affärsmässiga beslut samt analyserar omvärlden i siffror. Detta kräver en bred utbildning som fokuserar på problemlösning. Ekonomer besitter en bred bas om genererar möjligheter att jobba inom såväl privat som offentlig sektor, inom näringsliv, stat, kommun, landsting och organisation. Inte sällan väljer ekonomer att starta eget. Banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer och finansvärlden är vanligt förekommande arbetsplatser för jobb i ekonomi. Arbetsuppgifterna involverar till exempel marknadsföring, ekonomisk planering, redovisning, försäljning och revision. Allmänna ekonomiyrken är affärsutvecklare, controller, banktjänstemän, inköp och försäljningsjobb samt chefsrelaterade poster.

Ekonomi jobb - Krav på utbildning

För att jobba med ekonomi är ekonomprogrammet med tre års studier en grundläggande utbildning, medan civilekonomprogrammet är på fyra år. Detta genererar en yrkesexamen på avancerad nivå. Den som önskar kan läsa ett tilläggsprogram på ytterligare ett år som motsvarar en magister. Detta ger i sin tur tillträde till forskarutbildning. Efter avslutad kandidatexamen väljer många att vidareutbilda sig för att kunna tillgodose sig en särskild inriktning. Spetskompetenser är eftertraktade och kan bland annat utgöra kurser i juridik eller statistik. Här görs även valet huruvida man önskar en national- eller företagsekonomisk inriktning. Valbara kurser på avancerad nivå kan röra entreprenörskap, internationell ekonomi och leda till logistik jobb, marknadsföring, makroekonomi eller redovisning.

Ekonomi jobb - Arbetsmarknad

Det råder balans på arbetsmarknaden för jobb i ekonomi. Detta innebär att det finns lika många arbeten som examinerade ekonomer. Därutöver är jobben olika fördelade mellan privat och offentlig sektor, där omkring 80% jobbar inom det senare området.

Ekonomi jobb - Löneläge

En median månadslön för en ekonom 2014 var 24 250 inom kommunal sektor och 25 750 kr inom privat sektor (SACO 2016). Erfarenhet bidrar till att lönerna stiger kraftigt och efter tio år har de näst intill fördubblats.

  1. Jobb
  2. Ekonomi