Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Karriärinformation Design

Design jobb - Översikt Design är ett paraplybegrepp för en rad olika yrkesområden, men gemensamt för samtliga är att ...

UX Design Manager, Car Core

Gothenburg, Västra Götalands län, 41715
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Design jobb - Översikt

Design är ett paraplybegrepp för en rad olika yrkesområden, men gemensamt för samtliga är att jobbet går ut på att följa en process från idé till färdig produkt. Det hela handlar om att kartlägga hur detta kan följas från att vara en tanke till att bli ett slutgiltigt mål. Under arbetets gång får man modifiera prototyper eller bearbeta dem. Design jobb utgår i regel från en behovskalkyl snarare än en särskild lösning. På förekommen anledning handlar design jobb om att kommunicera med marknaden såväl som att hålla koll på den senaste tekniken, inte minst inom IT-relaterad formgivning.

Design jobb - Krav på utbildning

Det finns många olika vägar att gå för att utbilda sig inom design. Det finns grundläggande utbildningar via både universitet och fristående skolor jämte yrkeshögskolor. Om man önskar mer IT-baserade yrken som ett webbdesigner jobb är det bra att gå en slags datautbildning som ger en generös grund för nödvändiga tekniska program. Utöver detta finns flera kreativa linjer mot modedesign, industridesign och produktdesign.

Design jobb - Arbetsmarknad

Företag och organisationer går i allt större ursträckning mot att vilja profilera sig utåt med hjälp av design och därför växer också arbetsmarknaden för arbeten inom denna genre för bland annat grafisk formgivarjobb och layout jobb. Detta har också bidragit till att konkurrensen om de befintliga platserna har ökat och varför specialkompetenser ofta efterfrågas. Detta är emellertid en yrkeskategori som kommer att fortsätta uppåt, men som i detsamma är beroende av konjunkturer eftersom det till stor del handlar om företags- och marknadsprofilering. Samtidigt ska inte förringas att designen går mot ett allt mer utpräglat hållbarhetstänk.

Design jobb - Löneläge

Löneläget varierar kraftigt inom design jobb då det förekommer en sådan variation och bredd inom yrket. Många frilansar eller jobbar projektbaserat vilket gör att lönerna skiftar väldigt. Dessutom avgörs det till stor del hur etablerad designern är och till vilket företag eller organisation ett jobb är knutet.

  1. Jobb
  2. Design