Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Controller

Controller - Översikt Med en position inom ett controller jobb bedömer man effektiviteten i rapport- och ...

Business Controller Produktion till Tamro AB

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Controller - Översikt

Med en position inom ett controller jobb bedömer man effektiviteten i rapport- och kontrollsystem samt tillämpar tekniker och metoder för att uppfylla uppställda krav på företag och organisationer. Controller jobb finns inom bolag och koncerner på flera enhetsnivåer. Controllern har till uppgift att göra bedömningar om företagsledningen följer sina affärsmässiga och ekonomiska intentioner. Det handlar om att se till att resurser utnyttjas på bästa tänkbara sätt. I arbetet ingår därför att analysera, utreda, samt följa upp resultat. Nyckelorden är finansiella flöden och lönsamhet för verksamheten. En controller är även med och utarbetar eller utvecklar tekniker samt arbetsmetoder på företaget och medverkar i det strategiska arbetet. Man kan även ha olika inriktningar som bokslut eller redovisnings jobb.

Controller - Krav på utbildning

För att få ett controller jobb har man en examen från ekonomiprogrammet om tre år, alternativt från civilekonomprogrammet som är på fyra år. Inom programmen finns valbara kurser beroende på vilken inriktning man väljer. Inom båda utbildningarna får man en bred bas inom national- och företagsekonomi och på vissa lärosäten ingår även kurser i juridik och statistik. Som controller kan man även ha ett företagsekonom jobb i grunden.

Controller - Arbetsmarknad

På det stora hela ser den framtida arbetsmarknaden god ut för ekonomer och controller jobb. Idag råder det stor efterfrågan på revisorer, redovisningsekonomer, IT ekonomer och controllers, vilket även genererar ett stort antal lediga jobb som controller i hela landet.

Controller - Löneläge

Eftersom den kunskapen man besitter som controller är efterfrågad så ligger löneläget relativt högt med en median månadslön på omkring 37 000 kr. Svårighetsgrad och erfarenhet drar upp lönen.

  1. Jobb
  2. Controller