Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Civilekonom

Civilekonom - Översikt Ekonomer och civilekonomer finns och behövs inom alla branscher. De är till för att förstå och ...

Erfaren Redovisningsekonom till Gårdstensbostäder

Västra Götalands län, Västra Götalands län, 42439
Har ansökt Sparat

Sourcing Intelligence Manager

Gothenburg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Civilekonom - Översikt

Ekonomer och civilekonomer finns och behövs inom alla branscher. De är till för att förstå och se komplexa ekonomiska sammanhang för att sedan analysera detta och fatta såväl lång- som kortsiktiga beslut. Till lika stor del handlar det om ett affärsmässigt tänk som ska föra företag, myndigheter och organisationer i rätt riktning. En civilekonom jobbar inom kommun, landsting, intresseorganisationer eller inom privat näringsliv. Omkring 80 procent av alla civilekonomer är idag verksamma i privat sektor. Banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer är starka områden medan en tredjedel finns inom detaljhandel och tillverkningsindustri. På den kommunala sidan är arbetet främst knutet till skatteförvaltning och kommunala bolag. Specialområdet hos en civilekonom är bank- och finansbranschen med inriktning mot samhällsekonomi. Därför finns en avgörande del anställda inom omfattande tjänste- och industriföretag.

Civilekonom - Krav på utbildning

En grundläggande utbildning för att bli civilekonom är ekonomiprogrammet som är en kandidatutbildning på tre år och 180 högskolepoäng. Därefter får man läsa extra kurser för att få en heltäckande behörighet. En annan väg att gå är att läsa det renodlade civilekonomprogrammet på fyra år och 240 högskolepoäng. Även här är det många som attraheras av att skaffa sig spetskompetenser inom mer specifika områden som gör dem attraktiva inom marknadsföring, redovisning och revisor jobb. Många civilekonomer jobbar även som utredare.

Civilekonom - Arbetsmarknad

Det råder en jämn balans på arbetsmarknaden mellan antalet civilekonomer och lediga jobb. Likaså för de med längre erfarenhet. Detta är en attraktiv bransch under ständig utveckling.

Civilekonom - Löneläge

En median lön för en nyutexaminerad civilekonom var 26 500 inom privat och 24 500 inom kommunal sektor . Tio år efter avlagd examen har medianlönen stigit till 47 900 för en civilekonom som jobbar inom ett privat bolag. (SACO 2016). Civilekonom är också en attraktiv bakgrund för att avancera till ettekonomichefs jobb, vilket i regel ökar på lönen ytterligare.

  1. Jobb
  2. Civilekonom