Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Chief financial officer

Chief Financial Officer - Beskrivning En Chief Financial Officer, förkortat CFO, har det yttersta ansvaret för ...

Har ansökt Sparat

CFO NIRA Dynamics

Linköping, Östergötlands län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat

CFO till WALLENIUS SOL

Göteborg, Västra Götalands län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Chief Financial Officer - Beskrivning

En Chief Financial Officer, förkortat CFO, har det yttersta ansvaret för ekonomiavdelning på ett företag, en organisation eller en myndighet. Yrkesbeteckningen kan översättas med den svenska titeln finansdirektör. I en CFOs jobb ingår arbete med strategiska frågor, att utarbeta strategier för förvärv och kapitalanskaffning. Han eller hon analyserar företagets finanser, arbetar med finansiella ägarfrågor, ingår i ledningsgruppen och innehar ofta platsen som vice VD.

Ibland sätts likhetstecken mellan en CFO och en ekonomichef även om titlarna alltmer kommit att innebära två olika poster inom företaget. Ofta jobbar CFOn och ekonomichefen tillsammans, där ekonomichefen är den som har ett övergripande ansvar över budget och redovisning och CFOn jobbar mer strategiskt.

Chief Financial Officer - Krav på utbildning

För den som tänkt sig en karriär som CFO är högskoleprogrammen ekonomprogrammet och civilekonomprogrammet en bra bas. De ger en bred grund i företagsekonomi och nationalekonomi. Här kan man också välja att läsa kurser inriktade mot ledarskap, en hörnsten i CFOns jobb.

En vanlig väg till att jobba som CFO är att ha arbetat som controller. Controllerns arbetsuppgifter ligger nära de som en CFO har. Vidareutbildningar till controller ges vid universitet, högskolor samt vid fristående skolor. Det är möjligt att gå ett tvåårigt program för att bli diplomerad controller vid flera av landets lärosäten.

Chief Financial Officer - Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för en CFO är generellt sett god. Det utbildas alltfler ekonomer men arbetsmarknaden är expansiv och efterfrågan beräknas inte överstiga utbudet. En CFOs arbete är dessutom viktigt för företaget under såväl hög- som lågkonjunktur.

Chief Financial Officer - Löneläge

Löneläget för en CFO påverkas av arbetets komplexitet och ansvarsområden. Generellt räknas yrket som ett av de chefsyrken med det högsta löneläget. Sveriges chefsorganisation Ledarna sammanställer årligen statistik över chefers löneläge, under 2014 var medianlönen för en CFO 106 500 kronor.

  1. Jobb
  2. Chief financial officer