Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Butikschef

Butikschef - Översikt En butikschefs arbete går ut på att driva en butik eller ett företag som säljer varor eller ...

Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Butikschef - Översikt

En butikschefs arbete går ut på att driva en butik eller ett företag som säljer varor eller produkter till kunder. Denna position kräver goda ledarskapsförmågor och skickligheter inom organisation. Servicekänsla är avgörande för en butikschef som även jobbar på golvet. Arbetsplatsen kan vara alltifrån små boutiquer till stora varuhus. Livsmedel- och klädaffärer är endast två exempel på en lång kedja av alternativ för en butikschef att jobba inom. Det kan antingen handla om att äga en egen butik och på så sätt vara sin egen chef, eller att driva en affär som ingår i en större kedja som ägs av ett storföretag. Vissa butikschefer får betala för att använda en redan etablerad affärsidé och ett koncept och detta kallas då franchising.

Butikschef - Krav på utbildning

Butikschefen har ekonomiskt ansvar för företaget. Detta handlar om att anlägga en budget som sedan följs upp. Detta innebär mycket ekonomisk planering för vilka kostnader butiker har och får ha, i relation till försäljning under en viss tid. Detta betyder i sin tur att en utbildning inom ekonomi alltid är en bonus, även om det inte är ett krav. Ekonomiprogrammet är en kandidatutbildning på tre år och därefter går det att lägga till inriktningar som gör att man får en större spetskompetens. Butikschefer hanterar även personalfrågor, vilket gör utbildningar likt personalvetarlinjen användbar, även den på tre år. Många har börjat med ett butiksmedarbetare jobb på golvet i affären och därifrån jobbat sig uppåt för att avancera till den högre positionen som butikschef.

Butikschef - Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för butikschefer är ljus eftersom butiksutbudet ständigt ökar. Inköp, försäljningsjobb och service är bara några av de kategorier som ingår i utbudet där behovet av butikschefer är stort.

Butikschef - Löneläge

Löneläget för en butikschef varierar stort beroende på företagets storlek och bransch. Det är lätt att jobba sig uppåt och öka på lönen i och med att företaget går med allt större vinst.

  1. Jobb
  2. Butikschef