Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Bussförare

Bussförare - Beskrivning En bussförare kan jobba inom många olika områden, bland annat inom turism, kollektivtrafik, ...

Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Bussförare - Beskrivning

En bussförare kan jobba inom många olika områden, bland annat inom turism, kollektivtrafik, färdtjänst och linjetrafik. Yrket ställer höga krav på serviceförmåga och det är en roll som även innebär ett stort ansvar. Arbetsuppgifterna skiljer sig något åt beroende på arbetsfält. Som förare inom linjetrafik ingår till exempel biljettförsäljning och kontroll av färdbevis. Arbetsuppgifter som att hantera gods och paket kan också ingå i rollen. Bussförare som arbetar inom besöksnäring och turism kan behöva särskilda språkkunskaper för att arbetet ska gå smidigt på till exempel färjor och i tullkontroller.

Som bussförare jobbar man även ofta med att packa bagage som ska ombord på fordonet, samt att hålla bussen i ett gott skick. De bussförare som är verksamma inom färdtjänsten arbetar ofta med specialbyggda bussar och ser till att funktionshindrade passagerare får en trygg och säker resa. Över huvud taget är social kompetens en viktig del av yrket.

Bussförare - Krav på utbildning

Arbetsfältet inom logistik och transport erbjuder en rad möjligheter, även vad gäller utbildning. Blivande bussförare kan exempelvis utbildas vid både Komvux och gymnasieskolan. Yrkeskompetensbeviset måste förnyas vart femte år. För att köra en buss krävs ett körkort med behörighet D respektive DE (buss med släp). Åldersgränsen för dessa behörigheter är 24 år. Om man väljer att genomföra en yrkesförarutbildning för att bli bussförare kan åldersgränsen sänkas till 21 år, dock med vissa begränsningar.

Bussförare - Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för bussförare bedöms som medelgod. Stora pensionsavgångar inom yrkeskåren kommer att leda till fler nyanställningar. Antal arbetstillfällen skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Det finns flest arbetstillfällen för bussförare i storstadsregionen. I Stockholmsregionen råder det för tillfället brist på bussförare.

Bussförare - Löneläge

Medellönen för en bussförare är cirka 22 584 kr per månad och medianlönen är 22 500 kr. Lönen skiljer sig åt beroende på arbetslivserfarenhet och kompetens.

  1. Jobb
  2. Bussförare