Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Business controller

Business controller - Beskrivning En business controller utgör en viktig del av verksamheten för de flesta företag. ...

Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Business controller - Beskrivning

En business controller utgör en viktig del av verksamheten för de flesta företag. Business controllern är en ekonom specialiserad på verksamhetsstyrning med inriktning på affärer och marknadsföring. Yrkesrollen kan variera beroende på organisationens strategi och behov men ofta innebär arbetsuppgifterna analyser gällande organisationen, dess affärer och logistik samt analyser av nyckeltal. Business controllern ska analysera, följa upp resultat och analytiskt bevaka lönsamheten. Ofta ingår det även i arbetsuppgifterna att utveckla nya affärsidéer för företaget.

En business controller behöver vara duktig och snabb på att ta fram data ur affärssystem och snabbt kunna analysera den och få fram den mest relevanta informationen. Det är också viktigt att kunna förankra analyserna i organisationen för att sedan kunna nyttja den på rätt sätt.

I en del organisationer är business controllern en del av ledningsgruppen och i andra fall inte men har då ofta en nära kontakt med ledningen. Business controller kallas även affärsekonom.

Business Controller - Krav på utbildning

De flesta som arbetar som business controller är utbildade civilekonomer. Civilekonomprogrammet innebär fyra års heltidsstudier och kan läsas vid många universitet och högskolor runt om i landet. I och med dagens tekniska utveckling försvinner en del traditionella ekonomiuppgifter och fokus är idag främst på affärsanalyser. Det finns även business controllers som inte har någon akademisk utbildning utan har utbildats internt inom den organisation de jobbar för.

Business controller- Arbetsmarknad

Många olika organisationer anställer business controllers. De flesta arbetar för privata företag inom näringslivet men det finns även många tjänster inom den offentliga sektorn. Myndigheter, landsting och kommuner anställer i allt högre grad business controllers och controllers.

Business controller - Löneläge

Lönenivån för en business controller varierar beroende på verksamhetens storlek. De som arbetar i mindre verksamheter tjänar mindre än de som arbetar som business controllers i större verksamheter eller på koncernnivå. Medellönen är relativt hög.

  1. Jobb
  2. Business controller