Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Bioteknik jobb - Översikt

I ett bioteknik jobb innebär det att man jobbar inom forskningens absoluta frontlinje. Det är ett brett område med flera potentiella karriärriktningar. Inte sällan är man civilingenjör i grunden med en inriktning mot bioteknik. Inom området binds teknik, kemi och biologi samman och blir till tekniska tillämpningar och biologiska kunskaper. Här kan det exempelvis handla om att förstå en levande cells egenskaper, hur den fungerar samt sätta sig in i metoderna för att modifiera celler. Genom att kunna förändra dem tjänar de flera av människans syften, så som utveckling av motmedel för miljöförstöring, nya läkemedel och effektivisering inom tillverkningsprocesser med mera.

Bioteknik jobb - Krav på utbildning

Att utbilda sig till civilingenjör med inriktning mot bioteknik innebär att man tillskansar sig en bredd inom kemi, teknik och biologi. Civilingenjörsutbildningen är på fem år och resulterar i en yrkesexamen. Bredden gör att man efter examen kan arbeta inom vitt skilda områden. Det kan till exempel röra sig om medicinsk analytiker jobb, kemist jobb eller mikrobiolog jobb. Flera arbetar med egen praktisk forskning på ett laboratorie eller med fackkunskaper på ett företag.

Bioteknik jobb - Arbetsmarknad

Det är svårt att uppskatta prognosen för bioteknik jobb men man kan generellt säga att arbetsmarknaden ser ljus ut eftersom det finns ett ständigt ökat behov av forskning på området. Civilingenjörer som söker lediga bioteknik jobb konkurrerar även om kemist jobb och biolog jobb.

Bioteknik jobb - Löneläge

Lönen för ett bioteknik jobb är hög och varierar beroende på inriktning och erfarenhet, men medellönen är cirka 35 000 kr/månaden. Högst lön är det för de som har ett bioteknik jobb inom forskning.

  1. Jobb
  2. Bioteknik