Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker - Beskrivning En central och ansvarsfull roll inom sjukvården väntar dig som letar efter jobb ...

Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Biomedicinsk analytiker - Beskrivning

En central och ansvarsfull roll inom sjukvården väntar dig som letar efter jobb som biomedicinsk analytiker. I denna roll arbetar man som del av den sjukvårdspersonal som utför diagnostiska kemiska analyser, vilka leder till fastställande av diagnos och behandling för patienten. Detta arbete kräver expertis inom olika analysmetoder och kunskap om hela analyskedjan. Du som vill bli legitimerad och få ett biomedicinsk analytikerjobb kommer att kunna arbeta med forskning, se tecken på sjukdomar i kroppens vävnader, leta efter läkemedel i kroppen, hitta och undersöka tumörer eller cancer och till och med hjälpa barnlösa genom konstgjord befruktning. Arbetet innebär ett stort eget ansvar då analyserna utförs med hjälp av avancerad teknisk utrustning och med noggrann dokumentation.

Biomedicinsk analytiker - Krav på utbildning

Biomedicinska analytikerprogrammet finns på flera universitet och högskolor. Du kan välja mellan två inriktningar: klinisk fysiologi, där du kommer att få möta och undersöka patienter, och laboratoriemedicin, där du kommer att få jobba i ett laboratorium och leta efter sjukdomsframkallande faktorer såsom bakterier, virus eller olika sorters svamp. Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Du som är färdigutbildad måste ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Biomedicinsk analytiker - Arbetsmarknad

En ökning i efterfrågan av legitimerade biomedicinska analytiker förväntas snart eftersom utvecklingen inom yrket är mycket intensiv. Dessutom är det är många pensionsavgångar som kommer att ske inom de kommande åren. Du som är färdigutbildad och legitimerad kan söka jobb inom bioteknik på vårdcentraler, medicinska institutioner, läkemedelsföretag, sjukhuslaboratorier och till och med inom veterinärmedicin eller livsmedelsbranschen.

Biomedicinsk analytiker - Löneläge

Lön och löneutveckling inom yrket är för det mesta inte så hög - därför är det viktigt att du som väljer att jobba som legitimerad biomedicinsk analytiker verkligen är intresserad av ämnet. Lönen för denna yrkesgrupp både inom och utanför landstinget ligger mellan 24 000 och 37 000 kronor per månad. Denna summa är en uppskattning avsedd att ge dig en idé om löneläget, men det rekommenderas att du söker personlig rådgivning innan du accepterar ett jobb.

  1. Jobb
  2. Biomedicinsk analytiker