Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Assistent - Översikt

Ett assistent jobb är en skiftande yrkestitel som kan se lite olika ut beroende på inom vilken verksamhet jobbet är förlagt. Generellt sätt kan man ändå säga att ett assistent jobb går ut på att ta hand om löpande ärenden inom ett område som rör ekonomi, personal, försäljning, administration, inköp eller liknande. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att registrera, kontrollera, eller att besvara förfrågningar. Är man anställd på ett mindre företag kan man ansvara för flera olika områden som överlappar varandra inom ett assistent jobb, medan det på ett större företag eller organisation kan vara fråga om endast en del av dessa.

Assistent - Krav på utbildning

Hur man utbildar sig till ett assistent jobb beror på vilken inriktning det gäller. Grundläggande är i regel en administrativ inriktning som sedan kan avanceras mot ett specialområde. Tjänster som assistent kan röra såväl organisatoriska uppgifter som i ett administratör jobb eller handla om att man jobbar som sekreterare åt en chef på valfri organisation eller åt en läkare. Det finns även vårdassistenter och assistenter som jobbar inom ett särskilt intresseområde som exempelvis kultur och konst. Som assistent på ett kontor krävs en gymnasial utbildning och för poster inom ekonomi, juridik eller liknande krävs i regel en grundläggande utbildning inom området från högskola eller universitet. Det finns även yrkesutbildningar som ger behörighet till flera assistent jobb.

Assistent - Arbetsmarknad

Lediga jobb som assistent finns inom flera olika områden och därför även ett ständigt behov på arbetsmarknaden. Det finns även goda utvecklingsmöjligheter inom branschen, som att exempelvis gå från ett administrativ assistent jobb till ett chefassistent jobb.

Assistent - Löneläge

Löneläget för assistent jobb varierar kraftigt beroende på verksamhet och erfarenhet.

  1. Jobb
  2. Assistent