Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Kunskaper Arbetsterapeut

Arbetsterapeut - Översikt Att arbeta som arbetsterapeut innebär stor frihet men också mycket ansvar. Här ligger ett ...

Se fler jobb

Arbetsterapeut - Översikt

Att arbeta som arbetsterapeut innebär stor frihet men också mycket ansvar. Här ligger ett stort fokus på människors hälsa med omsorg om aktivitet, miljö och delaktighet. Den främsta arbetsuppgiften går ut på att öka patientens livskvalitet och generera ett självständigare liv. Detta arbete kan ske såväl individbaserat som i grupp. Jobbet handlar om att lösa och mildra rådande begränsningar samt att förebygga så att skador och sjukdomar som hittills har varit begränsande i vardagen inte kommer åter. En arbetsterapeut jobbar med att träna upp sina klienter för att de i större utsträckning eller helt och hållet ska klara av att ha en aktiv fritid, ett eget boende samt att bemästra arbete eller skola. En majoritet på omkring 80 procent av alla arbetsterapeuter jobbar inom kommun och landsting relaterat till vårdcentraler och sjukhus på avdelningar för barn- och vuxenhabilitering eller handikapps- och äldreomsorg. Resterande jobbar inom privat sektor med till exempel företagshälsovård.

Arbetsterapeut - Krav på utbildning

För att bli arbetsterapeut varvar man teoretisk och praktisk utbildning. Det främsta ämnet är just arbetsterapi men också medicin och beteendevetenskap ingår jämte pedagogik och psykologi. En överhängande del av utbildningen går ut på att förstå människor situation och behov för att se hur det samverkar med deras hälsa respektive ohälsa. Särskilda inriktningar förekommer, och vanligt är mot idrott och aktivitet, som till exempel dansterapeut. Praktik, det vill säga verksamhetsförlagd undervisning, är på förekommen anledning ett viktigt inslag i utbildningen och många börjar även sin yrkesbana med ettarbetsterapibiträde jobb.

Arbetsterapeut - Arbetsmarknad

Det råder liten konkurrens om arbetsterapeut jobb för såväl nyutexaminerade som erfarna yrkesutövare.

Arbetsterapeut - Löneläge

Lönen varierar kraftigt och är ofta individuell. En median månadslön för en nyutexaminerad är cirka 24 500 kr (SACO 2016).

  1. Jobb
  2. Arbetsterapeut