Switch to search results

Anställningsinformation Skåne län

Skåne - Översikt Skåne är ett av Sveriges mest tätbefolkade län och har i förhållande till sin storlek flest tätorter ...

Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Skåne - Översikt

Skåne är ett av Sveriges mest tätbefolkade län och har i förhållande till sin storlek flest tätorter i landet. Det här innebär att Skåne har mycket god infrastruktur, vad det gäller både kollektivtrafik och bilpendling. Cirka75 procent av de som har jobb i Skåne idag har mindre än en halvtimmes bilväg till 100 000 arbetsplatser. Bostadssituationen i Skåne är däremot ganska tuff, med särskilt långa köer i de attraktiva storstadsområdena Malmö/Lund. Däremot är det relativt bekvämt att pendla, både med bil och kollektivtrafik, från närliggande tätorter, där bostadssituationen kan se mycket bättre ut.

Skåne - Jobbmöjligheter

Enligt arbetsförmedlingens senaste prognos, som kom i juni 2015, kommer arbetsmarknaden i Skåne att se ljus ut under de närmaste åren, med cirka 9200 nya lediga jobb i Skåne under 2016, framförallt inom privata tjänster och inom byggsektorn. Ett problem för arbetsgivarna är att många inom länet idag saknar kompetens och utbildning inom tillväxtområdena, vilket gör Skåne till en mycket attraktiv arbetsmarknad för de med den rätta utbildningen och kompetensen. Särskilt attraktiva är arbetssökande med utbildning och/eller erfarenhet inom bygg, IT, vård och teknik, där det alltså kommer finnas gott om lediga jobb i Skåne under en överskådlig framtid.

Skåne - Sysselsättningstrender

Trots att det kommer att finnas allt mer lediga jobb i Skåne under de närmaste åren befarar man att sysselsättningsgraden i länet som helhet, som idag är lägst i landet, kommer att vara fortsatt låg, relativt sett. Detta trots att antalet tillgängliga jobb i Skåne enligt prognoserna kommer att öka under den närmaste framtiden. Det här beror alltså på att tillgängliga arbetstagare i Skåne ofta saknar lämplig utbildning och erfarenhet inom de områden där sysselsättningen förväntas stiga. Arbetsmarknaden i Skåne kommer med andra ord att vara obalanserad, med brist på kvalificerad arbetskraft och samtidigt låg sysselsättningsgrad. För rätt arbetstagare med rätt kvalifikationer kommer Skåne med andra ord att vara en arbetstagarnas marknad framöver.

  1. Jobb
  2. Skåne län