Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Anställningsinformation Helsingborg, Skåne län

Helsingborg - Översikt Helsingborg är beläget i södra Sverige, inte långt från Sveriges tredje största stad Malmö. ...

Data & Insights Manager

Helsingborg, Skåne län
Har ansökt Sparat

Marketing Director

Helsingborg, Skåne län
Har ansökt Sparat

Automationsingenjör

Helsingborg, Skåne län
Har ansökt Sparat

Project Manager

Helsingborg, Skåne län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat

Marknadskoordinator

Helsingborg, Skåne län
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Har ansökt Sparat
Se fler jobb

Helsingborg - Översikt

Helsingborg är beläget i södra Sverige, inte långt från Sveriges tredje största stad Malmö. Detta skapar jobbmöjligheter såväl inom Helsingborg som i den intilliggande metropolen. Närheten till Danmark och Köpenhamn över sundet gör Helsingborg till en omedelbar, om än indirekt, metropol. Dess uppenbart optimala lokalitet skapar goda förutsättningar för att jobba både inom och utanför Helsingborg. Dessutom är det en omtyckt sommarstad som attraherar en omfattande turism från både övriga Sverige och resten av Europa.

Helsingborg - Jobbmöjligheter

Det faktum att Helsingborg tilldrar sig många besökare under de varma perioderna driver givetvis upp möjligheterna till säsongsarbete och visstidsanställningar. Det omedelbara läget intill vatten gör landskapet omtyckt för sol- och badsemestrar. Turismen genererar i sin tur flera platser inom detaljhandel och service, men även inom branscher som affärsutveckling. Utöver att Danmark ligger endast tjugo minuter bort och det faktum att Helsingborg är Skånes andra stad finns det långt fler andra skäl att arbeta här. Detta är en miljömedveten stad som engagerar många inom samhällsnäring och utveckling. Utbildningsväsendet är omfattande i och med att Lunds universitet även har ett campus här, på vilket många arbetar som lärare men även med administration jobb.

Helsingborg - Jobbtrender

Utöver en gedigen arbetsmarknaden knuten till utbildning finns i Helsingborg även en omfattande vårdomsorg. Inom denna sektor ryms arbeten som sysselsätter yrken som exempelvis arbetsterapeut, personlig assistent och sjuksköterska, men arbetsplatser likt dessa genererar även ett stort antal möjligheter inom IT jobb. Flera yrken i staden genererar heltidstjänster även om deltidsanställningarna är utpräglade. Flera av de permanenta yrkena öppnar också upp för vikariat och sommaranställningar för studenter och yngre arbetstagare som söker en extra inkomst inför resten av året. Enligt Helsingborgs kommun uppger en övervägande majoritet att de är mycket nöjda med sin arbetssituation och sin arbetsplats.

  1. Jobb
  2. Helsingborg