Hoppa till huvudsidan
Switch to search results

Anställningsinformation Gotlands län

Gotland - Översikt På Sveriges största ö lever närmare 60 000 människor, varav cirka 23 000 av dem bor i Visby, öns ...

Se fler jobb

Gotland - Översikt

På Sveriges största ö lever närmare 60 000 människor, varav cirka 23 000 av dem bor i Visby, öns huvudstad. Till länet räknas även öarna Fårö, Karlsöarna, Gotska Sandön liksom Östergarnsholm. Under sommarsäsongen stiger antalet boende på ön. På Gotland är avstånden korta vilket gör möjligheterna stora att välja vart man vill bo, med bil förflyttar man sig nämligen enkelt mellan de olika samhällena. Flest hyreslägenheter finns i Visby och resten av ön lockar med landsbygd och närhet till havet.

Flygförbindelserna från Gotland till Stockholm och Göteborg är goda. Färjan är också ett smidigt sätt att färdas till och från fastlandet.

Gotland - Jobbmöjligheter

Gotland är ett av Sveriges mest företagstäta län. På ön finns närmare 7 500 företag. Med en omfattande besöksnäring och en lång turisttradition finns många arbetsmöjligheter inom turism, hotell, restaurang och service. På Gotland skiljer sig arbetsmarknaden något åt i jämförelse med i övriga Sverige. Bland annat har länet ett stort antal offentligt anställda och dessutom är andelen småföretag stor. Många arbetar också inom jordbruket.

Gotland - Sysselsättningstrender

Arbetsmarknaden på Gotland stärktes under såväl 2015 som 2016 (?). Framöver väntas fler lediga jobb på Gotland inom områden hotell, restaurang, bygg, vård, omsorg och utbildning. Eftersom Gotland har en så stor turistnäring finns många av arbetsmöjligheterna inom hotell, restaurang och service. Det ger unga stora möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Under senare år har den småskaliga köttproduktionen skapat möjligheter för både slaktare och styckare. De senaste rapporterna pekar även på en positiv utveckling av jobb på Gotland för golvläggare, murare, målare och VVS-montörer. Även inom hälso- och sjukvård liksom socialt arbete finns det en allt större efterfrågan på grund av att många av de idag yrkesverksamma väntas gå i pension inom de närmaste åren. Som en följd av den stora turismnäringen växer dessutom behovet av nöjesaktiviteter, vilket innebär att den kulturella och kreativa sektorn på Gotland också ökar allt mer.

  1. Jobb
  2. Gotlands län