Skip Nav

Värd för privat CV-databas

Monsters policy om värdtjänst för privat CV-databas 

Monster ger kunder möjlighet att använda olika värdbaserade tjänster för privata databaser (”Värddatabaser”) och vissa Monster-program som är kopplade till dessa databaser. Värddatabaserna finns hos Monster, antingen på Monsters egna servrar eller på tredjepartsservrar (omfattas av avtalsvillkor) och utgör inte en del av Monsters webbplatser. Monster äger inte den information som finns i värddatabaserna och som skickas till våra program. Värddatabaserna kan innehålla uppgifter om enskilda personer, till exempel anställningskandidater och anställda hos våra kunder. Sådan information kan innefatta kontaktinformation, tidigare arbeten, tidigare utbildning, arbetspreferenser och annan information beroende på kunden och programmet, och, i vissa fall, kan den innehålla personligt identifierbar information (”Personuppgifter”).

Monster fungerar som en personuppgiftsbehandlare för kunder som äger dessa Värddatabaser och använder våra program för sådan information. Därför handlar vi helt enligt deras instruktioner och de avtal vi har med dem. Monsters kunder fungerar som personuppgiftsansvariga för alla sådana Värddatabaser. Informationen i dessa databaser, inklusive information som har skickats till våra program, lyder under kundens integritetspolicyer. Om du har ansökt om jobb hos någon av våra kunder, eller är anställd hos någon av våra kunder, kan du vända dig till kundens webbplats eller personalansvarig om du vill ha mer information om vilka sekretessrutiner som gäller för din information. Du måste också vända dig till vår kund (din potentiella eller befintliga arbetsgivare) om du vill få åtkomst till och granska dina Personuppgifter. Vi samarbetar om kunden önskar hjälp med detta.

Monster ansvarar inte för våra kunders sekretesspolicyer och sekretessrutiner.

EU och Schweiz har ett starkt skydd för hantering av personuppgifter. Monster har därför valt att följa integritetsprinciperna i U.S.-EU Safe Harbor och U.S-Switzerland Safe Harbor (tillsammans kallade ”Safe Harbors”) i de egna rutinerna gällande personuppgifter som mottas i USA från EU och Schweiz. Om du vill läsa mer om Safe Harbors och se att Monster finns representerade i Safe Harbor List kan du gå till USA:s handelsdepartements webbplats på www.export.gov/safeharbor.

Gäller från och med: Oktober 2011