Skip Nav

Sekretessmeddelande angående inspelning av samtal

Detta sekretessmeddelande gäller telefonsamtal inspelade av Monster. När en kund ringer till Monsters kundservice spelas samtalet in. Detta samtal kan innehålla personuppgifter.

Du har möjlighet att välja att ditt samtal inte ska spelas in genom en knapptryckning i början av samtalet.

Vi använder de inspelade samtalen för att utbilda vår kundtjänstpersonal. Samtalen hjälper oss att leverera kvalitetsservice till våra kunder.

De inspelade samtalen kan komma att delas med följande mottagare:

  • Företag tillhörande Monstergruppen på global nivå
  • Tredjepartsleverantörer som hjälper oss att leverera våra tjänster till er.
  • Andra tredjepartsleverantörer (krav enligt lag).

Vi behåller samtalen i ett år. Denna retentionstid gäller inte personuppgifter som är föremål i rättsliga förfaranden.

På begäran kan vi ge dig tillgång till den information vi har om dig. Du har också rätt att rätta till eller radera dina personuppgifter, att invända mot hanteringen av dessa, dataöverföring samt rätt att begära att Monster begränsar hanteringen av dina personuppgifter. Du har även rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Samtal kan överföras till tredjepartsländer utanför den Europeiska unionen, inklusive Förenta staterna och andra länder där Monster arbetar. Monster deltar i och har certifierat sin överensstämmelse med EU – U.S. och Swiss – U.S. Privacy Shield Framework.

Du kan kontakta oss online.